Skip to main content

Om prosjektet

  • FINNES DET NOE SÅNT SOM FELLES MINNER AV BARNDOM I NORGE PÅ SØTTI-TALLET?
  • HVA FORMER EN GENERASJON?

Dette er spørsmål vi ønsker å belyse i et prosjekt med hovedvekt på private fotografier. I tillegg til å ivareta en spennende kulturarv, ønsker vi å engasjere til diskusjon om barndomsminner og hvordan vi som generasjon er formet av barndommen.

Private fotografier er kanskje ikke foto-teknisk perfekte, men vi tror de kan være spennende, gjenkjennende og ofte mer levende enn bilder tatt av profesjonelle fotografer.

Målet med prosjektet er å lage en digital samling av private fotografier som representerer barndomsminner fra 70-tallet.

I tillegg vil vi kontakte utvalgte bidragsytere for å plukke ut bilder til en fotobok med tekster basert på intervjuer. Vi planlegger også en utstilling hvor bildene fra boka kan presenteres sammen med tekst og eventuelt lyd. 

 

Lenkene under fører til mer informasjon om prosjektet Produkt av 70-åra: 

Tidsplan

Datoene nedenfor kan være oppdateringer i forhold til opprinnelig plan og vil kunne endres noe underveis. 

Trinn
Start
Slutt (oppdatert 22.11.2023)
Prosjektperiode
01.11.2021
31.12.2025
1) Oppstart, etablering av nettside, rekrutering av bidragsytere
01.11.2021
30.11.2022
2) Digitalisering, arkivering og publisering av bilder på nett
31.01.2022
30.12.2022
3) Rekruttering av samarbeidspartnere for utstillinger
31.03.2022
30.06.2024
4) Utforming av intervjuskjema og utvalg av bidragsytere til bok og utstilling
01.04.2022
30.12.2023
5) Gjennomføring og bearbeiding av intervjuer
30.06.2022
 30.12.2023
6) Utvalg av bilder til bok og utstilling
30.06.2022
30.12.2023
7) Ferdigstillelse av bok og utstillingsmateriale
01.10.2022
30.12.2024
8) Markedsføring og utstillinger
01.10.2023
30.10.2025
9) Avslutning
30.06.2024
30.12.2025